038444122 of 038445544 info@bmvw.be

Alle weekdagen geopend

Van 9u tot 12u30
en van 13u30 tot 17u

Buiten deze uren op afspraak

BMVW bv

Laarstraat 11
2840 Reet

Telefoon 038444122 of 038445544

e-Mail info@bmvw.be

FSMA en RPR 0699573106

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 0699.573.106, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as  www.ombudsman.as

Contacteer ons gerust, ook als u momenteel geen concrete vragen hebt. Wij ontmoeten u graag voor een informeel, vrijblijvend onderhoud.

Call Now Button